اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

گمراهی

سوره زمر (39)

آیه 7 : اگر ناسپاسی کنید خداوند از شما بی‌ نیاز خواهد بود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۰۸[divider] آیه 9 : آیا کسی که سراسر شب را به دعا و نماز و سجده...

سوره ص (38)

آیه 7 : این جز از خود ساختن نیست الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۷۰[divider] آیه 22 : دو صاحب دعوائیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است میان ما به حق...

سوره سبا (34)

آیه 6 : این تنها دانایانند که آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است حق می‌پندارند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۴۶[divider] آیه 13 : و اندکی از بنده‌ گان من سپاسگذارند الغدیر...

سوره لقمان (31)

آیه 6 : برخی از مردم کسانی‌اند که سخنان بیهوده را می‌ خرند تا ندانسته مردم را از راه خدا گمراه کنند و آن را به ریشخند بگیرند، برای ایشان است کیفری خوار کننده الغدیر فی الکتاب و السنه و...

سوره اعراف (7)

آیه 3 : از آنچه خدایتان فرو فرستاد پیروی کنید و جز او صاحب اختیاراتی برای خود مجوئید. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۴۸)[divider] آیه 26 و 27 و 31 و 35 و 172 :...

سوره توبه (9)

آیه 12 : با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider] آیه 13 و 14 : آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید...

سوره یونس (10)

آیه 2 : و بشارت و مژدگانی بده کسانی را که ایمان آوردند که برای ایشان قدم راست است نزد پروردگارشان. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۴۴۱)[divider] آیه 25 : خدا میخواهد شما را به...

سوره رعد (13)

آیه 7 : [ای پیامبر،] تو فقط هشداردهنده‌ای، و برای هر قومی رهبری است. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۳۴۴)[divider] آیه 16 : بگو آیا کور با بینا برابر است و آیا تاریکی با روشنائی...

سوره ابراهیم (14)

آیه 4 : خداوند هر که را بخواهد گمراه می‌نماید و هر که را بخواهد راه می‌نماید و او گرامی و فرزانه است. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۳۲)[divider] آیه 28 : آیا به کسانی...

سوره نحل (16)

آیه 5 و 6 : و چهار پایان را آفرید، برای شما در آن است گرما و سودها، و از آن می‌خورید و برای شما در آن، زیبائی است هنگامی که از چراگاه آیند و به چراگاه روند. (الغدیر فی...

سوره اسراء (17)

آیه 7 : اگر نیکوئی کردید به سود خویش نکوئی کرده‌اید و اگر بدی کردید نیز درباره خویش کرده‌اید. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۲۰۸)[divider] آیه 15 : پس هر که راه یافت پس تنها...

سوره کهف (18)

آیه 5 و 6 : بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی‌آید. [آنان‏] جز دروغ نمی‌گویند. شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه، در پیگیری [کار]شان تباه کنی. (الغدیر فی الکتاب و السنه و...