اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

یاقوت

اسب بال‌دار، پاداش دوستان ابوبکر و عمر

از انس به طور مرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل مرا به آسمان برد، در آن، اسبهای زین شده و لجام‌زده ایستاده دیدم که بول و پهن و عرق نمی کردند، سرهایشان از یاقوت سرخ و سمهایشان از زمرد سبز،...

قبه اختصاصی ابوبکر در اعلیٰ علّیّین

از براء به طور مرفوع آمده است: خداوند برای ابی بکر در اعلی علیین، قبه ای از یاقوت سفید که با قدرت الهی آویخته است اتخاذ کرده که در آن بادهای رحمت، نفوذ و حلول کرده است. و برای آن...

خلفا و ابوسفیان، محبوب ترین نزدیکان پیامبر(ص)هستند!!!

11- ابن عساکر در تاریخش روایتى ثبت کرده است از ابن عباس، از قول پیامبر (ص) به این مضمون: «از خویشاوندانم آن که برایم از همه دوست داشتنى تر است و بلند پایه تر و مقرب تر به درگاه خدا...

نام ابوبکر و عمر، روی خورشید نوشته شده است

1 خورشید بر چرخ گردنده شیخ ابراهیم عبیدى مالکى در کتاب خود عمدة التحقیق فى بشائر آل الصدیق به نقل از کتاب عقائق و نیز صفورى در نزهة المجالس 2/184 «1» به نقل از عیون المجالس مى نویسند: گفته اند که...

حرکت خورشید به خاطر نام ابوبکر

شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمده التحقیق فی بشایر آل الصدیق به نقل از کتاب عقایق و نیز صفوری در نزهه المجالس 184 / 2 به نقل از عیون المجالس می نویسند: گفته اند که پیامبر (ص) روزی...

دین اسلام به وسیله ابوسفیان استحکام یافت

پاسخ علامه به مناقب دروغین و جعلی ابوسفیان – ابن عساکر در تاریخش روایتی ثبت کرده است از ابن عباس، از قول پیامبر (ص) به این مضمون “: از خویشاوندانم آن که برایم از همه دوست داشتنی تر است و بلند پایه...

حرکت خورشید به خاطر نام ابوبکر

شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمده التحقیق فی بشایر آل الصدیق به نقل از کتاب عقایق و نیز صفوری در نزهه المجالس 184 / 2 به نقل از عیون المجالس می نویسند:  گفته اند که پیامبر (ص) روزی...