اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

أبوالفضل العباس بن أمیر المؤمنین علیه السلام

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد