اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

إنقاذ البشر من القضاء و القدر

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد