اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ بهمن ۱۴۰۱

اصحاب ابن عباس

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد