اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

اصحاب الشورا

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد