اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

اقامة الحجة

غلو هایی درباره ختم قرآن

 بخاری و مسلم، از پیامبر اکرم روایت کرده اند که آن حضرت به عبد اللّه بن عمر فرموده است: «قرآن را در هفت روز بخوان نه بیشتر» و نیز به طریق صحیح از آن حضرت روایت شده: «کسی که قرآن...