اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

البحر شجار العصابه فی غسل الجنابه

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد