اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول

نظربزرگان مذاهب چهارگانه، پیرامون زیارت قبور

گفتاری پیرامون زیارت قبور: بزرگان مذاهب چهارگانه پیرامون زیارت قبور گفتار فراوان و مفیدی دارند که برخی از آنها را ذیلا می آوریم: 1- ابن الحاج ابو عبد اللّه عبدری مالکی، متوفی در سال 737 ه در «المدخل» جلد 1...