اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

التنقیح

حکم شرعی تراشیدن ریش در مذاهب مختلف

 ” حافظ ابو نعیم ” در حلیه الاولیا ” به نقل از ” ابو نصر ” از ” احمد بن محمد نهاوندی ” آورده است “370:10” که او گفت: فرزندی از شبلی بنام غالب در گذشت. مادرش موهای خود را...