اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

الجامع الکبیر

دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه – انکار حدیث «یا علی، لا یحبک إلا مؤمن و لا یبغضک إلا منافق»

21- گوید: حدیث پیامبر خدا (ص) درباره علی: هذا فاروق امّتی یفرق بین اهل الحقّ و الباطل و گفتار عبد اللّه بن عمر: ما در عهد پیامبر (ص) منافقان را جز از راه دشمنی با علی نمیشناختیم، حدیث شناسان تردیدی...

ابوبکر معنای «کلاله» در قرآن را نمی داند

کلاله (برادر و خواهر تنی یا پدری) باز می بینیم که خلیفه در نشناختن واژه کلاله که در آیه تابستانی «1» انجام سوره نساء فرود آمده با دوستش همرنگ است: از تو درباره کلاله پرسش می کنند بگو خداوند چنین...