اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد