اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

بین النهرین

تبعید رجال عالی مقام از کوفه به شام

عثمان مردان پاکدامن و اصلاح طلب کوفه را به شام تبعید میکند: بلاذری مینویسد”: چون عثمان رضی الله عنه ولید بن عقبه را از (استانداری) کوفه بر کنار ساخت آنرا به سعید بن عاص سپرد و باو دستور داد که...