اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مرداد ۱۴۰۳

تیماء

جنایات معاویه نسبت به شیعیان علی(ع) بعد از جریان حکمیت

تصویر مفصل معاویه معاویه به سال 39 بر شیعیان ” علی ” علیه السلام یورش برد، و سپاهیانش را در تمام قلمروش در هم شکست و گروهی را که ایمان نداشتند، بر قتل این پاکان بر گماشت و فرمان داد...

احتجاج مرد یهودی با معاویه در مکه

80- ابو الفرج اصفهانی در کتاب «اغانی» می نویسد: «احمد بن عبد العزیز جوهری از قول عمر بن شبه از احمد بن معاویه از هیثم بن عدی چنین نقل می کند که «معاویه در دوره خلافتش دو بار به حج...