اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ بهمن ۱۴۰۱

خیزرانیة

کسانی که بعد از دفن، جنازه آنها به جای دیگر منتقل گردید

کسانی که بعد از دفن، جنازه آنها را بجای دیگر بردند: 1- عبد اللّه بن عمرو بن حزام (حرام) انصاری، پدر صحابی بزرگوار «جابر بن عبد اللّه» که او و صدیقش عمرو بن جموح انصاری در احد شهید شده و...