اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

درب بهروز

کسانی که بعد از دفن، جنازه آنها به جای دیگر منتقل گردید

کسانی که بعد از دفن، جنازه آنها را بجای دیگر بردند: 1- عبد اللّه بن عمرو بن حزام (حرام) انصاری، پدر صحابی بزرگوار «جابر بن عبد اللّه» که او و صدیقش عمرو بن جموح انصاری در احد شهید شده و...