اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

ذو مروه

نحوه لشگرکشی مصریان، کوفیان و شامیان برای هجوم به عثمان

نحوۀ لشگر کشی مصریان برای هجوم به عثمان 4/ طبری روایتی دیگر با همان سند ” شعیبی ” ثبت کرده است ، می گوید : در شوال سال 35 هجری اهالی مصر به صورت چهار ستون و بر هر ستون...