اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۲ آذر ۱۴۰۲

غار ثور

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد