اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ آذر ۱۴۰۲

قوم عاد

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد