اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۲ آذر ۱۴۰۲

ملوک بنی اسرائیل

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد