اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

وادی القری

نامه‏ هایی که عثمان در دوره محاصره نوشته است باعث قتلش شد

نامه هائی که عثمان در دوره محاصره نوشته است «1» طبری مینویسد: «علت این که مردم مصر بعد از روانه شدن بسوی دیارشان به مدینه و بطرف عثمان باز گشتند این بود که به نوکر عثمان برخوردند که بر شتری...