اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

واقعه غدیر خم

محتوایی برای این نتیجه وجود ندارد