اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

قیامت

سوره عنکبوت (29)

آیه 1 : الم الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ‏11 ، ص: ۱۶۴[divider] آیه 2 : آیا مردم پنداشته‌اند همین که بگویند ایمان آوردیم واگذاشته می‌ شوند و به «فتنه» و بوته آزمایش در نمی‌ آیند؟ الغدیر...

سوره هود (11)

آیه 12 : و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می‌شود ترک گویی (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۵۸)[divider] آیه 13 : پس بیاورید ده سوره مانند آن (الغدیر فی الکتاب...

سوره طه (20)

آیه 1 و 2 : طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی، (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۹ ص ۳۱۸)[divider] آیه 6 : او راست آنچه در آسمان‏ها و زمین و در میان...

سوره قصص (28)

آیه 25 : مترس که از گروه ستمگران نجات یافتی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۳۳[divider] آیه 29 : پس چون مدّت و قرارداد موسی با شعیب بسر رسید و با اهلش به راه...

سوره مؤمنون (23)

آیه 1 و 2 و 3 و 4 : راستی که رستگار شدند مسلمانان، همانان که در نمازشان فروتنی می‌نمایند و همانان که از کارهای بیهوده روی گردانند و همانان که (دستور) زکات را به کار می‌بندند. (الغدیر فی الکتاب...

سوره مجادله (58)

آیه 2 : اینان سخنی، بر خلاف و از روی باطل بر زبان میرانند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۶۹[divider] آیه 18 : و می‌پندارند که متکی به چیزی هستند و با اساس، هان!...

سوره انسان (76)

آیه 1 : آیا انسان را آن هنگام از روزگار [به یاد] آید که چیزی درخورِ یادکرد نبود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۵۵[divider] آیه 3 : ما راه را بر بشر نمودیم تا...

سوره بقره (2)

آیه 1 : الم الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴[divider] آیه 24 : و هیزمش ار تن مردم است و از سنگ الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]...

شرح حال جوهری جرجانی

ابو الحسن علی بن احمد جرجانی، معروف به «جوهری» است، چنانکه در اشعار خود یاد کرده. وزنه ‏ای در فضل و ادب، استوانه ‏ای در لغت عرب. ماهری قافیه پرداز و نقادی سخن ساز بود. دست پرورد وزیر، صاحب ابن...

حقوق تهی‌دستان

اگر استادان محترم، هم حقیقت کمونیسم و اصول آن را که خود بازگوگر آنند بررسی کرده بودند و هم حقیقت دانای یاران پیامبر- ابوذر- و همانندان او و آن چه از گفتار و کردار ایشان گزارش شده و احادیثی که...

چرا حکمیت؟!

آخرین تشبثی که برای رساندن معاویه به کرسی خلافت صورت گرفت با تدبیر خائنانه عمرو عاص بود و به صورت حکمیت، و اولین تشبث و نخستین وسیله عبارت بود از بالا بردن شعار خونخواهی عثمان. در حالی که امیر المؤمنین...

اشعار حافظ برسی حلی در مدح اهل بیت(ع)

و هم اوست که امیرالمؤمنین علیه السلام را می‌ستاید و می‌گوید: خرد فروغ است و تو مایه‌اش هستی رازی است و تو آغازش همه آفریدگان که فراهم آیند همه بنده‌اند و تو سرورشان تو آن سرپرست هستی که برجستگی‌ها و برتری‌های او...