اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

اولویت

مناظره مأمون عباسی با اسحاق

در حدیث مناظره مامون با چهل نفر دانشمند، در مورد اولویت امیر المومنین  (ع)  از دیگران در امرخلافت، مامون گوید: ای اسحاق روزی که خداوند پیامبرش را مبعوث گردانید چه عملی از همه اعمال برتر و افضل بود؟ اسحاق: شهادت...

قرینه هشتم بر دلالت حدیث غدیر(قول رسول الله (ص)الله اکبر علی اکمال الدین… )

قرینه هشتم- قول رسول خدا صلی الله علیه و آله است بعد از بیان ولایت در لفظ ابی سعید و جابر: الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب برسالتی و الولایه لعلی من بعدی. یعنی: رسول...

معنای «مولیٰ» از نظر سبط ابن جوزی حنفی

4- شمس الدین، سبط ابن جوزى حنفى، متوفاى 654 در (تذکره خواص الامّه) ص 18 گوید: علماء تاریخ متفق اند که داستان غدیر بعد از بازگشت پیغمبر صلى اللّه علیه و آله از حجة الوداع در هجدهم ذى حجه بوده،...

قرینه نهم بر دلالت حدیث غدیر

قرینه نهم، قول رسول خدا صلی الله علیه و آله است بعد از ابلاغ ولایت: “اللهم انت شهید علیهم انی قد بلغت و نصحت ” یعنی: بارخدایا تو بر اینها گواهی که من ابلاغ نمودم و خیر و صلاح آنها...

علی(ع) پدر این امت است

9- طیبى، حسن بن محمّد، متوفاى 743 در «الکاشف» در شرح حدیث غدیر گوید: قول او – پیغمبر صلى اللّه علیه و آله- «انّی أولى بالمؤمنین من انفسهم / همانا من اولى (سزاوارتر) هستم باهل ایمان از خود آنها» قصد آن حضرت...

قرینه دهم بر دلالت حدیث غدیر(خداوند مرا مامور ابلاغ امری نموده)

قرینه دهم- سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است قبل از بیان حدیث  که فرموده: همانا خداوند مرا مامور ابلاغ امری نموده که به سبب آن سینه من تنگ شد و گمان نمودم که مردم مرا تکذیب میکنند خداوند...

علی(ع) فقط در زمان خلافت خودش «مولیٰ» است

شهاب الدین بن شمس الدین دولت آبادی، متوفای 1049 در “هدایه السعداء” گوید در “تشریح” گوید: ابوالقاسم (رح) گفت: هر کس بگوید که علی از عثمان افضل است چیزی بر او نیست (یعنی سخن به گزاف نگفته) به علت اینکه ابو...

قرینه یازدهم بر دلالت حدیث غدیر(نصب رسول الله علیا علما)

قرینه یازدهم- در اسنادهای بسیار زیاد، از موضوع روز غدیر به لفظ -نصب- تعبیر شده. در ص 105 جلد 1 از قول عمر بن خطاب ذکر شد که: “نصب رسول الله علیا علما / رسول خدا صلی الله علیه و...

علی(ع) بعد از عثمان فقط در زمان خودش «ولی» است

11- ابو شکور محمد بن عبد السعید بن محمد کشی، سالمی حنفی در ” التمهید فی بیان التوحید ” گوید: رافضیان گویند: امامت برای علی بن ابی طالب رضی الله عنه منصوص است، به دلیل اینکه پیغمبر صلی الله علیه و...

قرینه دوازدهم بر دلالت حدیث غدیر(فوجبت فی رقاب القوم)

قرینه دوازدهم- سخنی است که از قول ابن عباس: “فوجبت فی رقاب القوم” (در لفظ روایتی) و “فی اعناق القوم” (در لفظ روایت دیگر) یعنی: پس سوگند به خدا واجب شد (ولایت علی) در گردن های این گروه. این سخن...

نظر سید امیرمحمد یمنی درباره معنای کلمه «مولیٰ»

سید امیر محمد یمنی، متوفای 1182 در ” الروضه الندیه شرح التحفه العلویه ” بعد از ذکر حدیث غدیر بطرق متعدد گوید: و فقیه، حمید در معانی آن (حدیث غدیر) سخن گفته و در آن اطاله کلام داده و بعض از...

قرینه سیزدهم بر دلالت حدیث غدیر(حدیث ابی هریره)

قرینه سیزدهم- روایتی است که شیخ الاسلام حموینی در ” فراید السمطین ” از ابی هریره آورده که گفت: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از حجه الوداع مراجعت فرمود این آیه نازل شد: “یا ایها الرسول بلغ ما انزل...