اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

بدر

پیامبر(ص): من از ابوبکر، عمر و عثمان راضی هستم

12- ابن عساکر و ابن مندة و خلعى و طبرانى و عقیلى، از سهل بن یوسف بن سهل بن مالک، از پدرش از جدش چنین ثبت کرده اند: «وقتى پیامبر (ص) از حجة الوداع به مدینه برگشت، به منبر رفته...

برتری ابوبکر بر علی(ع) در جنگ بدر

محاملی گفت: من نزد ابوالحسن بن عبدون بودم و او نویسنده بدر بود و گروهی نیز نزد او بودند که ابوبکر داودی و احمد بن خالد مادرایی نیز میان ایشان بود – پس داستان گفتگویش با داودی را در برتری...

معن بن یزید و مذمت معاویه

معن بن یزید بن اخنس سلمی صحابی که از مجاهدان ” بدر ” است به معاویه می گوید ” هیچ زن قرشی یی از مردی قرشی شریرتر و بدتر از تو به دنیا نیاورده است “ الغدیر فی الکتاب و السنه...

تشویق مردم به جنگ با معاویه از طرف سعید بن قیس

در نطق سعید بن قیس چنین آمده است “: به خدائی که بینای بندگان است سوگند که اگر فرمانده ما حبشی یی می بود وجود هفتاد مجاهد بدری برایمان کفایت مینمود، حال آنکه رئیس و فرماندهمان پسر عموی پیامبرمان است بدری...

سخنان مالک بن حارث اشتری علیه معاویه

مالک بن حارث اشتر، در جنگ صفین چنین می گوید “: بدانید که شما بر حق هستید و آن جماعت بر باطلند. آنها همراه معاویه می جنگند و شما همراه مجاهدان بدر، نزدیک به یک صد بدری وعده ای دیگر از...

خلفا و مجلس شراب

2 منش ها و مایه های روانی اش می پردازیم به نگریستن در منش های خلیفه و آن چه در لایه های هستی- اش ریشه دوانیده چه از دانش ها چه از مایه های روانی، تا ببینیم آیا آنها میان...

نظر عمر بن خطاب درباره جانشینی پیامبر(ص)

برداشت عمر از جانشینی پیامبر و سخنان او در این زمینه از زبان عبد الرحمن بن ابزی آورده اند که گفت:  عمر گفت تا هنگامی که کسی از جنگاوران نبردگاه بدر زنده باشد این کار در میان آنان می چرخد...

وصیت پیامبر(ص) به عثمان

وصیت پیامبر والای اسلام به عثمان! 1- احمد حنبل پیشوای حنبلیان در کتاب حدیثش «مسند» مینویسد: ابو مغیره «حمصی» «2» برای ما روایت کرده است از قول ولید بن سلیمان «دمشقی» از زبان ربیعة بن یزید «دمشقی» از عبد اللّه...

توهین خلفا به شخصیت و مقام عبدالله بن مسعود

شخصیت و مقام عبدالله بن مسعود برای اینکه خواننده عزیز پی برد که رفتار عثمان با عبد الله بن مسعود تا چه حد گستاخانه بوده باید مقام عبد الله بن مسعود را بدرستی بشناسد و شخصیت وی را بنظر آرد...

قتل عثمان و توجیه کارهای او از دیدگاه محب طبری

قتل عثمان و توجیه کارهای وی به زبان محب طبری امینی گوید: اینها یک سلسله دروغ و مطالب بی اساس ساخته مغرضان است که ابوجعفر طبری با یک سند در تاریخش ثبت کرده است سندی که سستی و نادرستی آن...

مصداق آیه « الذین آمنوا و عملوا الصالحات» چه کسی است ؟

ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات.(سوره جاثیه آیه 21) یا گمان کرده اند کسانی که مرتکب زشتیها می شوند که ما آنان را مانند مومنانی که عمل صالحانجام میدهند قرار خواهیم داد؟ 1- ابو...

سلام فرشتگان به حضرت علی(ع)

امام احمد در مناقب از علی (ع) نقل کرده که فرماید: چون شب بدر، شد پیامبر خدا (ص) فرمود: چه کسی برای ما آب خواهد آورد، مردم از این عمل سرباز زدند علی (ع) برخاست مشگ آب را به دست...