اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

صفین

نامه های معاویه و قیس به یکدیگر

عده‌اى از تاریخ نویسان نوشته‌اند قبل از پیکار صفین و پیش از شروع آن جنگ بد فرجام، معاویه با خود حساب کرد که اگر على با سپاهیان عراقى و قیس با لشکریان مصرى بر او وارد شده و او را...

خنده معاویه بر عمرو عاص

عمرو بن عاص از معاویه اجازه ملاقات خواست، و چون داخل شد، معاویه شروع کرد به خندیدن. عمرو گفت: یا أمیر المؤمنین! شادیت دایم باد! به چه چیز خندیدى. گفت از حمله پسر ابى طالب یادم آمد، هنگامى که به...

آیاتی که منظور از کلمه «مؤمن» در آنها، امیرالمؤمنین(ع) است

و معاویة بن صعصعه در قصیده اى که نصر بن مزاحم در ص 31 کتاب (صفین) از وى نقل می کند، چنین گوید: کسى که در سى آیه قرآن مؤمن مخلص نامیده شده، به اضافه فضایل دیگرش، که خداوند به...

دلیل ضعف دینی عمرو عاص

ابوجعفر، و زید بن حسن گویند: معاویه در روز صفین از عمرو بن عاص درخواست نمود که صفوف اهل شام را در مقابل سپاهیان عراق منظم نماید، عمرو گفت: مشروط بر اینکه حکم و فرمان من – در صورتی که...

تعطیلی حکم قصاص

امینی گوید: از گزارش هائی که آوردیم بر روی هم برمی آید که خلیفه، عبید الله- کشنده هرمزان و جفینه دختر کوچک بو لولو- را به سزای آدمکشی نرسانید با آن که بسیاری از یاران پیامبر در کیفر دادن او...

بهانه های واهی پسر خلیفه

بهانه دیگر پسر عمر پسر عمر، بهانه دیگرى هم آورده است. ابو نعیم از طریق نافع از پسر عمر چنین روایتى ثبت کرده است: «مردى پیش او آمده گفت: تو پسر عمرى و مصاحب رسول خدا (ص). چه باعث شد...

بیعت پسر عمر با عثمان، معاویه و یزید و خوددارى از بیعت با على(ع)

بیعت کردن پسر عمر و خودداریش از بیعت این، مقدار فهم پسر عمر است و میزان درکش از حقائق امور. همین نابخردى بود که او را از بیعت کردن با مولاى متقیان امیر المؤمنین على (ع) بازداشت و به بیعت...

علی علیه السلام از یاران عثمان بود

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان 49/ خطیب ‌بغدادی روایتی آورده است از طریق عیسی‌ بن محمد بن منصور اسکافی از شعیب بن حرب مداینی از محمد همدانی . می گوید : شیخی در این مسجد یعنی مسجد...

خلع از قدرت بهتر است یا کشته شدن؟!

این، مقدار فهم پسر عمر است و میزان درکش از حقائق امور. همین نا به خردی بود که او را از بیعت کردن با مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع) بازداشت و به بیعت با عثمان کشانید. نه تنها با عثمان...

انتقاد علقمه بن عمرو از عملکرد معاویه

این اشعار از علقمه بن عمرو است که در جنگ صفین خوانده: پسر ” صخر” -یعنی معاویه- را حرمت و اعتباری نیست که به واسطه اش ثواب خدا را بتوان امید برد، بلکه پشیمانی به بار خواهد آورد ای کنیز...

انتقاد شدید «مجراه بن ثور» از معاویه

مجراه بن ثور سدوسی- صحابی بزرگ- در صفین این سرود رزمی را خوانده است: با شمشیر میزنمشان و ملاحظه معاویه را نمی کنم آن گشاده چشم آن گشاده شکم را مادر گمراهگرش او را به آتش سر نگون ساخته است...

سخنان مالک بن حارث اشتری علیه معاویه

مالک بن حارث اشتر، در جنگ صفین چنین می گوید “: بدانید که شما بر حق هستید و آن جماعت بر باطلند. آنها همراه معاویه می جنگند و شما همراه مجاهدان بدر، نزدیک به یک صد بدری وعده ای دیگر از...