اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

فقیر

سوره انفال (8)

آیه 3 : کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و از آن چه روزی‌شان کردیم انفاق می‌کنند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۷۶)[divider] آیه 32 : و [یاد کن‏] هنگامی را که گفتند: «خدایا،...

سوره توبه (9)

آیه 12 : با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider] آیه 13 و 14 : آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید...

سوره محمد (47)

آیه 2 : کسانی که ایمان آورده و کارهای پسندیده کردند و به آنچه بر محمد نازل گشته -و حق است و از طرف پروردگارشان- ایمان بیاورد کارهای بدش آمرزیده خواهد گشت و خاطرش اصلاح الغدیر فی الکتاب و السنه...

سوره مدثر (74)

آیه 1 : ای کشیده ردای شب بر سر الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۴۲[divider] آیه 27 : و چه می‌دانی دوزخ چیست الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص:...

سوره انسان (76)

آیه 1 : آیا انسان را آن هنگام از روزگار [به یاد] آید که چیزی درخورِ یادکرد نبود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۵۵[divider] آیه 3 : ما راه را بر بشر نمودیم تا...

سوره نساء (4)

آیه 10 : آنان که اموال یتیمان را به بیداد می‌خورند، تنها آتش در شکم خود کرده‌اند. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۳[divider] آیه 11 : و بهره هر مردی معادل بهره دو زن...

سوره آل عمران (3)

آیه 7 : او چنان خدائی است که فرو فرستاد بر تو قرآن را که بعضی از آن آیات محکمات است آنها اصل قرآنست الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۹[divider] آیه 14 : آرایش...

سوره بقره (2)

آیه 1 : الم الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴[divider] آیه 24 : و هیزمش ار تن مردم است و از سنگ الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]...

سوره حشر (59)

آیه 6 : آن چه خداوند از مال ایشان نصیب پیغمبر خویش کرد، اسبی و شتری بر آن نتاختید ولی خداوند پیغمبران خویش را به هر که خواهد مسلط کند و خدا بر هر چیز توانا است. الغدیر فی الکتاب...

حقوق تهی‌دستان

اگر استادان محترم، هم حقیقت کمونیسم و اصول آن را که خود بازگوگر آنند بررسی کرده بودند و هم حقیقت دانای یاران پیامبر- ابوذر- و همانندان او و آن چه از گفتار و کردار ایشان گزارش شده و احادیثی که...

غدیریه حسن آل ابی عبد الکریم

1- فروع چکامه من، در بدیع، اصول شمرده می‌شود، و سخن من، ریشه در معانی و بیان دارد. – لبه تیز شمشیر فکرتم، هرگز کند نمی‌شود، و دگر تیغها، در کنار تیغ اندیشه‌ام کند هستند. – خویی که در جانم...

مقدمه جلد هفتم «الغدیر»

به نام خدای بخشاینده مهربان پاکی تو، تو سرپرست مائی نه آنان «1» کسی را از نزد خود سرپرست ما گردان و کسی را از نزد خود یاور ما گردان «2» هان! مردم! هر آینه حقیقت- از نزد پروردگارتان- به...