اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

احتجاج «برد» به حدیث غدیر بر عمرو عاص

متن فارسی

ابو محمد، ابن قتیبه  در کتاب خود ” الامامه و السیاسه ” ص 93 گوید: و (مورخین)ذکر کرده اند که: مردی از (همدان) بنام ” بُرد ” بنزد معاویه آمد، در آن هنگام از عمرو بن عاص شنید که نسبت بعلی علیه السلام سخنان ناروا و توهین آمیز میگوید.

 برد گفت: همانا بزرگان ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده اند که فرمود: « من کنت مولاه فعلی مولاه،»آیا این مطلب حق و درست؟ یا نادرست و باطل است؟

 عمرو گفت: حق و درست است و من بر آنچه شنیده ای میافزایم و میگویم: احدی از صحابه رسول خدا نیست که مناقبی چون مناقب علی برای او باشد،

 آن جوان همدانی (بُرد) بیتاب و هراسان شد،

–        عمرو گفت: علی مناقب خود را بسبب اقدامی که درباره عثمان نمود تباه و نابود ساخت.

–         برد گفت: آیا علی علیه السلام امر بکشتن عثمان نمود یا خود اقدام بکشتن او کرد؟

–        عمرو گفت: نه، او نه امر نمود و نه خود او را کشت ولی پناه داد قاتل او را و منع کرد از دست یافتن باو،

–         برد گفت: آیا با این وصف مردم با او بخلافت بیعت کردند؟

–        عمرو گفت: آری،

–         بُرد گفت: پس چه چیزی تو را از بیعت علی علیه السلام خارج نمود؟

–         عمرو گفت: متهم دانستن من او را درباره قتل عثمان،

–         برد گفت: تو خود نیز مورد چنین اتهامی واقع شدی؟

–        عمرو گفت: راست گفتی، و بهمین علت به فلسطین رفتم،

 پس از این محاوره و احتجاج جوان نامبرده (بُرد) بسوی قبیله و قوم خود برگشت و به آنها گفت:

ما بسوی قومی رفتیم و علیه آن قوم از لفظ خودشان برهان و سند محکومیتشان را گرفتیم، علی علیه السلام بر حق است، ازاو پیروی کنید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 403

 

متن عربی

11- احتجاج بُردٍ علی عمرو بن العاص بحدیث الغدیر

قال أبو محمد بن قتیبة- المترجم (ص 96)- فی الإمامة و السیاسة «2» (ص 93):

و ذکروا أنَّ رجلًا من همْدان یقال له: بُرد، قدم علی معاویة فسمع عَمْراً یقع فی علیٍّ علیه السلام فقال له: یا عمرو إنَّ أشیاخنا سمعوا رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم یقول: «من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه»، فحقٌّ ذلک أم باطل؟

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 403

فقال عمرو: حقٌّ و أنا أزیدک: إنَّه لیس أحدٌ من صحابة رسول اللَّه له مناقب مثل مناقب علیٍّ!

ففزِع الفتی. فقال عمرو: إنَّه أفسدها بأمره فی عثمان. فقال برد: هل أمر أو قتل؟ قال: لا، و لکنّه آوی و منع. قال: فهل بایعه الناس علیها؟ قال: نعم. قال: فما أخرجک من بیعته؟ قال: اتّهامی إیّاه فی عثمان. قال له: و أنت- أیضاً- قد اتُّهِمتَ. قال: صدقتَ، فیها خرجتُ إلی فلسطین.

فرجع الفتی إلی قومه، فقال: إنَّا أتینا قوماً أخذنا الحجّة علیهم من أفواههم؛ علیٌّ علی الحقّ فاتّبعوه.