اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

به خدا قسم که زمامداری ابوبکر و عمر در کتاب خداست

متن فارسی

از ابن عباس در تفسیر قول خداوند: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً / هنگامی که پیامبر با بعضی از همسرانش مطلبی را پنهانی در میان گذاشت) آمده است که به “حفصه” خبر داد که: “ابوبکر و عمر زمامداران بعد از او هستند” این جریان را حفصه به عایشه اطلاع داد. بلاذری این مطلب را در تاریخش آورده است.

و در “نزهۀ المجالس” جلد 2 صفحه ی 192 آمده که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: “به خدا قسم که زمامداری ابوبکر و عمر در کتاب خدا است آنجا که فرمود: “هنگامی که پیامبر با بعضی از همسرانش مطلبی را پنهانی در میان گذاشت” که رسول خدا به حفصۀ فرمود: “پدرت و پدر عایشه زمامداران بعد از من هستند، مبادا این مطلب را به کسی بگوئی” و ذهبی از عایشه ذیل همین آیه آورده است که رسول خدا پنهانی به او فرمود: “ابوبکر خلیفه ی من بعد از من است “ذهبی در ” میزان الاعتدال ” جلد 51 صفحه ی 294 آن را از اباطیل خالد بن اسماعیل مخزونی کذاب شمرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 546

متن عربی

 الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 546

17- عن ابن عبّاس فی قوله تعالى (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً) «1» قال: أسرّ إلى حفصة: أنّ أبا بکر ولیّ الأمر من بعده، و أنّ عمر والیه من بعد أبی بکر، فأخبرت بذلک عائشة؛ رواه البلاذری فی تاریخه «2».

و فی نزهة المجالس (2/192): قال ابن عبّاس رضى الله عنه: و اللَّه إنّ إمارة أبی بکر و عمر لفی کتاب اللَّه: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً) قال لحفصة: أبوک و أبو عائشة أولیاء الناس بعدی، فإیّاک أن تخبری به أحداً.

و أخرج الذهبی عن عائشة: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً) قالت: أسرّ إلیها أنّ أبا بکر خلیفتی من بعدی. عدّه الذهبی فی میزان الاعتدال «3» (1/294) من أباطیل خالد بن إسماعیل المخزومی الکذّاب.