اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

تشویق مردم به جنگ با معاویه از طرف سعید بن قیس

متن فارسی

در نطق سعید بن قیس چنین آمده است “: به خدائی که بینای بندگان است سوگند که اگر فرمانده ما حبشی یی می بود وجود هفتاد مجاهد بدری برایمان کفایت مینمود، حال آنکه رئیس و فرماندهمان پسر عموی پیامبرمان است بدری یی راستینکه از کودکی نماز خوانده و با پیامبرتان در بزرگی جهاد کرده است و معاویه اسیری است که بند اسارت از اوبرداشته و آزادشکرده اند و فرزند آزاد شده ای است. هان! او سبکسران را گمراه کرده و به آتش دوزخ کشانده است و ننگ را به آنها میراث داده است و خدا آنها را به ذلت و حقارت در خواهد آورد. هان! شما فردا با دشمنتان برخورد خواهید داشت، بنابر این شما را به خداترسی وپرهیزگاری و کوشش وقاطعیت و راست روی و مقاومت می خوانم، زیرا خدا با مقاومت کنندگان است. هان شما با کشتن آنهارستگار می شوید و پیروز و آنها با کشتن شما به بدبختی در خواهند افتاد. بخدا سوگندهر مردی از شما که مردی از آنها را بکشد خدا قطعا او را به بهشت های عدن در خواهد آورد و مقتول را به آتشی گدازان می اندازد که از آنها جدائی نمی پذیرد وآنها را در آنچسبیده اند “.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 232 و 233

متن عربی

57- من خطبة لسعید بن قیس: فو اللَّه الذی بالعباد بصیر، أن لو کان قائدنا

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 233

حبشیّا مجدّعاً، إلّا أنّ معنا من البدریّین سبعین رجلًا [لکان ینبغی لنا أن تحسُنَ بصائرنا و تطیب أنفسنا فکیف ]»

، و إنّما رئیسنا ابن عمّ نبیّنا، بدریّ صدق «2»، صلّی صغیراً، و جاهدَ مع نبیّکم کبیراً، و معاویة طلیق من وثاق الإسار و ابن طلیق، ألا إنّه أغوی جفاةً فأوردهم النار، و أورثهم العار، و اللَّه مُحِلّ بهم الذل و الصغار، ألا إنّکم ستلقون عدوّکم غداً، فعلیکم بتقوی اللَّه، و الجدّ، و الحزم، و الصدق و الصبر، فإنّ اللَّه مع الصابرین، ألا إنّکم تفوزون بقتلهم و یشْقَوْن بقتلکم، و اللَّه لا یقتل رجل منکم رجلًا منهم إلّا أدخل اللَّه القاتل جنّات عدن، و أدخل المقتول ناراً تلظّی، لا یفتّر عنهم و هم فیه مبلسون.

کتاب صفّین (ص 266)، شرح ابن أبی الحدید (1/483)، جمهرة الخطب (1/179) «3».