اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

خداوند در شب عرفه به عمر مباهات کرد

متن فارسی

از ابی سعید خدری به طور مرفوع از رسول خدا آمده است که: هر کس عمر را دشمن بدارد مرا دشمن دارد، خداوند در شب عرفه نسبت به تمام مردم مباهات کرد و نسبت به عمر خصوصا.

این حدیث را طبرانی در اوسط آورده و ذهبی گفته است: خبر باطل است، زیرا ابو سعد، خادم حسن بصری که معلوم نیست کیست آن را روایت کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 527

متن عربی

 99- عن أبی سعید الخدری مرفوعاً: من أبغض عمر فقد أبغضنی، إنّ اللَّه باهى بالناس عشیّة عرفة عامّة، و باهى بعمر خاصّة.

رواه الطبرانی فی الأوسط «4»، و قال الذهبی: خبر باطل رواه أبو سعد خادم الحسن البصری، لا یُدرى من هذا. میزان الاعتدال «5» (3/360).