اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

خداوند در شب عرفه به عمر مباهات کرد

متن فارسی

از ابی سعید خدری به طور مرفوع از رسول خدا آمده است که: هر کس عمر را دشمن بدارد مرا دشمن دارد، خداوند در شب عرفه نسبت به تمام مردم مباهات کرد و نسبت به عمر خصوصا.

این حدیث را طبرانی در اوسط آورده و ذهبی گفته است: خبر باطل است، زیرا ابو سعد، خادم حسن بصری که معلوم نیست کیست آن را روایت کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 527

متن عربی

 99- عن أبی سعید الخدری مرفوعاً: من أبغض عمر فقد أبغضنی، إنّ اللَّه باهى بالناس عشیّة عرفة عامّة، و باهى بعمر خاصّة.

رواه الطبرانی فی الأوسط «4»، و قال الذهبی: خبر باطل رواه أبو سعد خادم الحسن البصری، لا یُدرى من هذا. میزان الاعتدال «5» (3/360).