اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دشمنی و کینه عبدالله بن عمر با علی(ع)

متن فارسی

نوع دوم روایاتی که درباره پسر عمر یا از او در دست هست هر چه بخواهید نا باب است می بینید از بس با امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) دشمنی و کینه دارد و از طرف دیگر عشق مفرط و کور کورانه ای به خانواده اموی می ورزد دلش رضا نمی دهد که نام علی (ع) را به زبان آورد یا سخن از ایام خلافتش به میان آورد یا خلافتی برایش به رسمیت بشناسد تا چه رسد به این که با او بیعت کند. در همین جلد درباره روایتی سخن ابن حجر را خواندیم که میگوید: پسر عمر نام خلافت علی را به زبان نیاوره، زیرا به علت اختلافی که وجود داشته با وی بیعت نکرده است …!

(الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 97)

متن عربی

الفریق الثانی:

أمّا الفریق الثانی من أخبار ابن عمر فحدّث عنه و لا حرج، تراه لا یدعه عداؤه المحتدم و نفسیّته الواجدة على أمیر المؤمنین، أو حبّه المعمی و المصمّ للبیت العبشمی، أن یجری على لسانه اسم علیّ و ذکر أیّام خلافته فضلًا عن أن یبایعه، مرّ حول حدیث ذکرناه فی هذا الجزء صفحة (24) قول ابن حجر: لم یذکر ابن عمر خلافة علیّ لأنّه لم یبایعه لوقوع الاختلاف علیه. إلى آخر کلامه.