اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دلیل تقدم ابوبکر و عمر

متن فارسی

از انس بطور مرفوع آمده است: من ابوبکر و عمر را مقدم نکردم، بلکه خداوند آنها را مقدم کرد و بر آنها منت گذاشت، پس اطاعتشان کنید، و از آنها پیروی نمائید، و هر کس برای آنها بدی بخواهد، بدی مرا و اسلام را خواسته است.

ذهبى در شرح حال حسن بن ابراهیم فقیمى واسطى، آن را آورده و گفته است: این حدیث باطل و رجالش جز، حسن، که او را نمى‏ شناسم مورد اعتمادند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 505)

متن عربی

42- عن أنس مرفوعاً: ما قدّمت أبا بکر و عمر و لکن اللَّه قدّمهما و منّ بهما، فأطیعوهما و اقتدوا بهما؛ و من أرادهما بسوء فإنّما یریدنی و الإسلام.

أخرجه الذهبی فی ترجمة الحسن بن إبراهیم الفقیمی الواسطی، فقال: هذا دیث باطل، و رجاله مذکورون بالثقة ما خلا الحسن فإنّی لا أعرفه «1».