اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

عرش خدا، جز به عشق ابوبکر، عمر، عثمان و علی بنا نمی شد

متن فارسی

از عمر بن عبد المجید میانشی از مسلمه از ابو سعد محمد بن سعید ریحانی -که یک صد و بیست سال زیسته است- می گوید: ابو سالم عبد الله بن سالم -که یکصد و سی سال زیسته- برایم روایت کرده که ابو دنیا محمد بن اشح برایم روایت کرده که علی بن ابی طالب از قول پیامبر (ص)گفته: “عرش جز به عشق ابو بکر و عمر و عثمان و علی بر آورده نمی شد… “

ابن سمعانی در مورد حدیثی که با همین سند و طریق ثبت کرده می گوید: این روایتی باطل است و رجال سندش ناشناس اند.

ذهبی می گوید: ابو دنیا اشج دورغسازی است. و می گوید: با نهایت بی شرمی پس از گذشت سیصد سال از زبان علی بن ابیطالب -رضی الله عنه- روایت کرده و با این روایت رسوا گشته و نقادان او را دروغساز شمرده اند.

خطیب می گوید: علمای نقل(حدیث) گفته او را ثابت و راست نمی شمارند، به سال سیصد و بیست و هفت در گذشته، و حافظان حدیث درباره او و بی اساس روایاتش سخنان روشن گفته اند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص134)

متن عربی

20- عن عمر بن عبد المجید المیانشی، حدّثنا مسلمة، حدّثنا أبو سعد «4» محمد ابن سعید الریحانی- و عاش عشرین و مائة سنة- قال: حدّثنا: أبو سالم عبد اللَّه بن سالم- و عاش مائة و ثلاثین سنة-، حدّثنی أبو الدنیا محمد «5» بن الأشج، حدّثنی علیّ ابن أبی طالب، رفعه: ما کان رُفع العرش إلّا بحبّ أبی بکر، و عمر، و عثمان، و علیّ. الحدیث.

قال ابن السمعانی فی حدیث رواه بالطریق المذکور: هذا حدیث باطل و رجاله مجاهیل. لسان المیزان «6» (3/155).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 134

و قال الذهبی «1»: أبو الدنیا الأشج کذّاب طرقیّ «2». و قال: حدّث بقلّة حیاء بعد الثلاثمائة عن علیّ بن أبی طالب رضى الله عنه، فافتضح بذلک، و کذّبه النقّادون، قال الخطیب: علماء النقل لا یثبتون قوله، مات سنة سبع و عشرین و ثلاثمائة، و للحفّاظ فیه و فی بطلان حدیثه کلمات ضافیة، راجع لسان المیزان «3» (4/134- 140).