اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

عزیزترین، بهترین، گرامی‌ترین و برترین صحابی پیامبر(ص) در دنیا و آخرت

متن فارسی

44- علی رضی الله عنه گفت که رسول خدا فرمود: پیش من، عزیزترین، و گرامی ترین و محبوب ترین و بهترین افراد اصحابم هستند آنها که به من ایمان آوردند و تصدیقم کردند و عزیزترین و بهترین و گرامی ترین و برترین اصحابم در دنیا و آخرت ابوبکر صدیق است، زیرا مردم تکذیبم کردند و او تصدیقم نمود، مردم به من کافر شدند و او ایمان آورد، مردم مرا ناراحت کردند و او به من انس ورزید، مردم مرا ترک کردند و او مصاحبم بود، مردم مرا دور کردند و او به من زن داد، مردم از من بریدند و او به من گروید و مرا بر نفس و اهل و مالش ترجیح داد، خداوند از ناحیه ام به او در روز قیامت پاداش خیر دهد، سپس هر کس مرا دوست دارد او را دوست داشته باشد و هر کس می خواهد به من احترام کند به او احترام کند و هر کس می خواهد به خدا نزدیک شود گوش به حرفش دهد و از او اطاعت نماید پس او خلیفه بعد از من بر امتم می باشد.

این روایت را صفوری در ” نزهۀ المجالس ” جلد 2 صفحه ی 173 به نقل از ” روض الافکار ” آورده و ” جردانی ” د ر “مصباح الظلام ” جلد 2 صفحه ی 26 آن را حکایت کرده است. این روایت از ساخته های متأخرین است که در هیچ اصل و سندی دیده نشده و هر قسمتی از جمله های آن را روایات صحیحی که در کتب و مسانید آمده تکذیب می کند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 564 و 565

متن عربی

44- قال علیّ رضى الله عنه: قال النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم: أعزُّ الناس علیّ، و أکرمهم عندی، و أحبّهم إلیّ، و آکدهم عندی حالًا، أصحابی الذین آمنوا بی و صدّقونی، و أعزّ أصحابی إلیّ و خیرهم عندی، و أکرمهم على اللَّه، و أفضلهم فی الدنیا و الآخرة: أبو بکر الصدّیق رضی الله عنه، فإنّ الناس کذّبونی و صدّقنی، و کفروا بی و آمن بی، و أوحشونی و آنسنی، و ترکونی و صحبنی، و أنفوا منّی و زوّجنی، و زهدوا فیّ و رغب فی، و آثرنی على نفسه و أهله و ماله، فاللَّه تعالى یجازیه عنّی یوم القیامة، فمن أحبّنی فلیحبّه، و من أراد کرامتی فلیکرمه، و من أراد القرب إلى اللَّه تعالى فلیسمع و لیطع، فهو الخلیفة بعدی على أُمّتی. ذکره الصفوری فی نزهة المجالس «4» (2/173) نقلًا عن روض

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 565

الأفکار، و حکاه الجردانی فی مصباح الظلام «1» (2/24).

من موضوعات المتأخّرین مرسلًا لم یوجد فی أصل، و لم یُرَ فی مسندٍ، و کلّ شطر من جمله تکذّبه صحاح مسندة فی الکتب و المسانید.