logo-samandehi

عزیزترین، بهترین، گرامی‌ترین و برترین صحابی پیامبر(ص) در دنیا و آخرت

44- علی رضی الله عنه گفت که رسول خدا فرمود: پیش من، عزیزترین، و گرامی ترین و محبوب ترین و بهترین افراد اصحابم هستند آنها که به من ایمان آوردند و تصدیقم کردند و عزیزترین و بهترین و گرامی ترین و برترین اصحابم در دنیا و آخرت ابوبکر صدیق است، زیرا مردم تکذیبم کردند و او تصدیقم نمود، مردم به من کافر شدند و او ایمان آورد، مردم مرا ناراحت کردند و او به من انس ورزید، مردم مرا ترک کردند و او مصاحبم بود، مردم مرا دور کردند و او به من زن داد، مردم از من بریدند و او به من گروید و مرا بر نفس و اهل و مالش ترجیح داد، خداوند از ناحیه ام به او در روز قیامت پاداش خیر دهد، سپس هر کس مرا دوست دارد او را دوست داشته باشد و هر کس می خواهد به من احترام کند به او احترام کند و هر کس می خواهد به خدا نزدیک شود گوش به حرفش دهد و از او اطاعت نماید پس او خلیفه بعد از من بر امتم می باشد.

این روایت را صفوری در ” نزهۀ المجالس ” جلد 2 صفحه ی 173 به نقل از ” روض الافکار ” آورده و ” جردانی ” د ر “مصباح الظلام ” جلد 2 صفحه ی 26 آن را حکایت کرده است. این روایت از ساخته های متأخرین است که در هیچ اصل و سندی دیده نشده و هر قسمتی از جمله های آن را روایات صحیحی که در کتب و مسانید آمده تکذیب می کند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 564 و 565

رفتن به بالا