اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

قبه اختصاصی ابوبکر در اعلیٰ علّیّین

متن فارسی

از براء به طور مرفوع آمده است: خداوند برای ابی بکر در اعلی علیین، قبه ای از یاقوت سفید که با قدرت الهی آویخته است اتخاذ کرده که در آن بادهای رحمت، نفوذ و حلول کرده است. و برای آن چهار هزار در است که هر گاه ابوبکر مشتاق لقای خدا باشد یکی از آن درها باز می شود و از آن رهگذر به خدا می نگرد!!!.

این حدیث از موضوعات محمد بن عبد الله ابی بکر اشنانی است. خطیب در تاریخش جلد 5 صفحه 441 گفته است: کسی که این حدیث را بر مثل این اسناد ترکیب کرده، چنین کسی از دور انداختن حشمت الهی و جرات بر کذب چیزی فرو گذار نکرده است و از خذلان و خواری بخدا پناه می بریم و از او میخواهیم که ما را از گزند و وسوسه شیطان، مصون و محروس بدار که او ولی اینکار و قادر بر آن است. و در صفحه 442 گفته است: اشنانی چیزی را که خوب نمی توانسته بسازد، وضع می کرده است نهایت آنکه (خدا داناتر است) اسناد صحیحه را، از بعضی کتابها گرفته و بر طبق آنها این مصیبت ها را پدید آورده، و این مطالب را بافته و ترکیب کرده است. و در جلد 9 صفحه 445 نیز آن را از طریق احمد بن عبد الله ذراع آورده و گفته است: این حدیث باطل است و نادرستی آن از ناحیه ذراع است آورده و گفته است: و اوست که آن را ساخته است البته خدا داناتر است و ذهبی آن را در میزان الاعتدال، از بافته های ابو بکر اشنانی شمرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 483

متن عربی

9- عن البراء مرفوعاً: إنّ اللَّه اتّخذ لأبی بکر فی أعلى علیّین قبّة من یاقوتة بیضاء معلّقة بالقدرة تخترقها ریاح الرحمة، للقبّة أربعة آلاف باب، کلّما اشتاق أبو بکر إلى اللَّه، انفتح منها باب ینظر إلى اللَّه عزّ و جلّ.

من موضوعات محمد بن عبد اللَّه أبی بکر الأشنانی، قال الخطیب فی تاریخه (5/441): من رکّب هذا الحدیث على مثل هذا الإسناد فما أبقى من اطّراح الحشمة و الجرأة على الکذب شیئاً، و نعوذ باللَّه من الخذلان و نسأله العصمة عن تزیین الشیطان إنّه ولیّ ذلک و القادر علیه، و قال فی (ص 442): إنّه- الأشنانی- کان یضع مالا یحسنه، غیر أنّه- و اللَّه أعلم- أخذ أسانید صحیحة من بعض الصحف فرکّب علیها هذه البلایا.

 و أخرجه أیضاً فی (9/445) من طریق أحمد بن عبد اللَّه الذرّاع، فقال: هذا باطل و الحمل فیه عندی على الذرّاع و أنّه ممّا صنعته یده و اللَّه أعلم. و عدّه الذهبی فی میزان الاعتدال «2» من طامّات أبی بکر الأشنانی.