اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

مخالفت خلیفه با سه سنت پیامبر(ص)

متن فارسی

از زبان او (خلیفه دوم)آورده اند که: در روزگار پیامبر خدا(ص) دو متعه بود که من مردم را از آن باز می دارم و هر که نپذیرد کیفر می دهم.

و هم از زبان او  آورده اند که : ای مردم! سه کار در روزگار رسول خدا(ص) بود که من شما را از آن باز می دارم و آنها را ناروا می شمارم و هر که نپذیرد او را کیفر می دهم: متعه زنان، متعه حج و گفتن «حی علی خیر العمل»

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 171)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 172

 

و ثبت عنه قوله: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنهما، و أعاقب علیهما. کما فصّلناه فی (6/210).

و جاء عنه قوله: أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه و أنا أنهی عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حیّ علی خیر العمل. راجع الجزء (6/213).