اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

محبت به ابوبکر و عمر، مجوز ورود به بهشت برای علی(ع)

متن فارسی

از ابی هریره آمده است: رسول خدا در حالی که به علی بن ابی طالب تکیه داده، از منزل خارج شد و ابوبکر و عمر استقبالش کردند، رسول خدا به علی فرمود: آیا این دو شیخ را دوست داری؟ عرض کرد: بلی یا رسول الله فرمود: دوستشان داشته باش تا وارد بهشت شوی!! و از عبد الله بنابی اوفی چنین آمده است: ای ابو الحسن آنها را دوست داشته باش که با دوستی آنها وارد بهشت خواهی شد!

این حدیث، از ساخته های محمد بن عبد الله اشنانی است که سیوطی آن را در ” اللئالی ” به نقل، از خطیب آورده و گفته است: اشنانی، آن را ساخته، پس برای آن اسناد دیگری بافته است.خطیب به طریق دیگری آن را آورده و حکم به غرابت آن نموده و آن را طریق مجهول خوانده است و ذهبی در میزانش جلد 1 صفحه 243 آن را آورده و گفته است: این حدیث باذل است اما با سند صحیح و ابن جوزی آن را در ” الموضوعات ” ذکر کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 501

متن عربی

– عن أبی هریرة قال: خرج رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم متّکئاً على علیّ بن أبی طالب، فاستقبله أبو بکر و عمر، فقال له: یا علیّ أ تحبُّ هذین الشیخین؟ قال: نعم یا رسول اللَّه، قال: أحبّهما تدخل الجنّة. و عن عبد اللَّه بن أبی أوفى بلفظ: یا أبا الحسن أحبّهما فبحبّهما تدخل الجنّة.

من موضوعات محمد بن عبد اللَّه الأشنانی، ذکره السیوطی فی اللآلئ «2» نقلًا عن الخطیب، و إنّه أردفه بقوله: موضوع عمله الأشنانی ثمّ رکّب له إسناداً آخر «3». ذکره الخطیب بطریق آخر حکم بغرابته و أنّه طریق مجهول. راجع تاریخ الخطیب (1/246، 5/440)، و ذکره الذهبی فی میزانه «4» (1/243) فقال: حدیث باطل بسند صحیح، و ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات «5».