اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

نامه امام حسین(ع) به معاویه به خاطر کشتن حجر و یارانش

متن فارسی

حسین بن علی رضی الله عنهما در نامه خود به معاویه در این مورد نوشت: آیا تو نبودی که حجر و آن دو نفر حضر می را – که پسر سمیه درباره آنها بر تو نوشت که اینان بر آیین علی و فرمانبر او هستند پس آنها را بکش- به قتل رساندی، و نوشتی که هر کس بر آیین علی و فرمانبر او باشد او را بکش و نابود گردان؟ و او هم آنها را کشت و فرمان ترا امتثال کرد. آیین علی و آیین پسر عمویش، همان دینی که پدرت بر آن تمثل می کرد و آنرا بیان می نمود، و تو در جایگاه او نشسته ای. و هر گاه این آیین نبود بزرگترین شرف تو و پدرت این می بود که هر سال دوبار باید کوچ می کردید و بواسطه ما خاندان بود که خداوند مشقت آن دو رحلت، را از شما برداشت. “

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 80

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 80

و قد عدّهما الحسین بن علی علی معاویة فی کتابه إلیه:«أ لست صاحب حُجر و الحضرمیّین اللذین کتب إلیک ابن سمیّة أنَّهما علی دین علیّ و رأیه، فکتبت إلیه من کان علی دین علیّ و رأیه فاقتله و امثل به، فقتلهما و مثّل بأمرک بهما؟ و دین علیّ و ابن عمّ علیّ الذی کان یضرب علیه أباک- یضربه علیه أبوک- أجلسک مجلسک الذی أنت فیه. و لولا ذلک کان أفضل شرفک و شرف أبیک تجشّم الرحلتین «1» اللتین بنا منَّ اللَّه علیک بوضعها عنکم».