اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

نفرین فرشتگان بر دشمنان ابوبکر و عمر

متن فارسی

از ابی هریره به طور مرفوع آمده است: “در آسمان دنیا هشتاد هزار فرشته برای کسی که ابو بکر و عمر را دوست داشته باشد طلب آمرزش می کنند، و در آسمان دوم هشتاد هزار فرشته کسی را که ابو بکر و عمر را دشمن داشته باشد لعنت و نفرین می کنند.»

این حدیث از ساخته های ابی سعید حسن بن علی عدوی بصری است. خطیب آن را آورده و گفته است:این حدیث را عدوی به نام کامل بن طلحه ساخته است و تنها عبد الرواق بن منصور بندار، از ابی عبد الله زاهد سمرقندی، و او از ابی لهیعه، آن را روایت کرده است و ابو عبد الله زاهد مجهول و گمنام است. و لذا عدوی آن را به کامل ثقه است چسبانده است در هر صورت حدیث از ابی لهیعه بطور محفوظ نیامده است. آنگاه آن را به طریق دیگر آورده و گفته است: این اسناد صحیح است و رجالش همه مورد اعتماد هستند و عدوی مطلب مهمی را آورده و مرتکب کار بدی شده.جرات او در ساختن این حدیث بزرگتر از جراتش در روایت از ابن لهیعۀ است. و دیلمی آن را آورده افزوده است: و هر کسی همه صحابه را دوست داشته باشد از ثقات دور خواهد بود و ذهبی به ساختگی بودن آن نیز حکم کرده است. و ابن حجر از طریق دیگر از انس در کتاب لسان المیزان جلد 4 صفحه 107 آن را آورده و گفته است: این با این اسناد باطل است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 482

متن عربی

7- عن أبی هریرة مرفوعاً: إنّ فی السماء الدنیا ثمانین ألف ملک یستغفرون اللَّه لمن أحبّ أبا بکر و عمر، و فی السماء الثانیة ثمانون ألف ملک یلعنون من أبغض أبا بکر و عمر.

من وضع أبی سعید الحسن بن علیّ العدوی البصری، أخرجه الخطیب «2») و قال: هذا الحدیث وضعه العدوی على کامل بن طلحة، و إنّما یرویه عبد الرزاق بن منصور البندار، عن أبی عبد اللَّه الزاهد السمرقندی، عن ابن لهیعة؛ و أبو عبد اللَّه الزاهد مجهول فألزقه العدوی على کامل، و کامل ثقة، و الحدیث لیس بمحفوظ عن ابن لهیعة. ثمّ ذکره بطریق آخر، فقال: هذا الإسناد صحیح، و رجاله کلّهم ثقات، و قد أتى العدوی أمراً عظیماً و ارتکب أمراً قبیحاً فی الجرأة بوضعه أعظم من جرأته فی حدیث ابن لهیعة.

و أخرجه الدیلمی «3» و زاد فیه: و من أحبّ الصحابة جمیعاً فقد برئ من النفاق، و حکم الذهبی «4» بوضعه أیضاً، و ذکره ابن حجر من طریق آخر عن أنس فی لسان المیزان «5» (4/107) فقال: هذا بهذا الإسناد باطل.