اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

پرچم نورانی خداوند

متن فارسی

از ابی هریره به طور مرفوع آمده است: برای خدا پرچمی از نور است که روی آن نوشته شده: خدائی جز خدای یکتا نیست محمد رسول خدا است، ابو بکر صدیق است.

ذهبی در میزانش آن را آورده و گفته است: این خبر ساختگی است و محمد ابن یحیی بن عیسی سلمی متهم است که آن را ساخته است (لسان المیزان جلد 5 صفحه 424).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 526

متن عربی

97- عن أبی هریرة مرفوعاً: إنّ للَّه علماً من نور مکتوب علیه: لا إله إلّا اللَّه، محمد رسول اللَّه، أبو بکر الصدّیق.

أخرجه الذهبی فی میزانه «4» و قال: خبر موضوع، اتّهم به محمد بن یحیى بن عیسى السلمی. لسان المیزان «5» (5/424).