اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ه»

متن فارسی

646- هارون بن حبیب بلخی، کذاب است «1»
647- هارون بن حیان رقی، حدیث می‌ساخته است»
648- هارون بن زیاد، کسی است که بر ثقات حدیث می‌ساخته است «3»
649- هارون بن محمد ابو الطیب، کذاب است «4»
650- هبة اللّه بن مبارک بغدادی حنبلی، متوفی در سال 509 ه یکی از حفاظ دروغگو بوده، ولی آفتی در حدیث سازی بشمار می‌رود که دروغش پیش ائمه حدیث آشکار گردیده است «5»
651- هشام بن عمار ابو الولید سلمی، متوفی در سال 245 ه فقیه خطیب و محدث دمشق بوده که ابو داود گفته است: او چهارصد حدیث نقل کرده که اصلی برای آنها نیست «6»
652- هناد بن ابراهیم نسفی، کذاب و حدیث ساز و راوی احادیث ساختگی درباره موضوعات و بلایا است. که در سال 465 ه فوت کرده است «7»
653- هیثم بن عدی طائی متوفی در سال 207 ه کذاب و ناکس است و کنیزش درباره او گفته است: مولایم تمام شب را شب زنده داری می‌کرده وقتیکه صبح می‌شده می‌نشسته و دروغ می‌گفته است.
ابو نواس درباره او گفته است: «هیثم بن عدی در تلونش چنین است که هر روز منزلش روی چوبی است، او همواره در مسافرت بسوی موالی و احیانا به سوی اهل بادیة است، برای او زبانی است که برای هجوشان سوقش می‌دهد که گویا همواره ظلم برسم می‌کند، بخدا قسم نزدیکی‌ای نیست که آنرا قصد کنی مگر آن نزدیکی که از راه انساب بدست آورده‌ای، هنگامی که عدی را در بنی «ثعل» «1» نسبت دادی، دال را مقدم بر عین در نسب کن «2»» (یعنی «دعی» بخوان که ولد الزنا و بی ارتباط با بنی ثعل است).
654- هیثم بن عبد الغفار طائی بصری، کذاب و حدیث ساز است «3»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 435

متن عربی

حرف الهاء

647- هارون بن حبیب البلخی: کذّاب. میزان الاعتدال «4» (3/247).

648- هارون بن حیّان الرقّی: کان یضع الحدیث. میزان الاعتدال «5» (3/247).

649- هارون بن زیاد: کان ممّن یضع الحدیث على الثقات. میزان الاعتدال «6» (3/247).

650- هارون بن محمد أبو الطیب: کذّاب «7». أسنى المطالب (ص 208)، اللآلئ المصنوعة (1/62).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 436

651- هبة اللَّه بن المبارک البغدادی الحنبلی المتوفّى (509): أحد الحفّاظ، کذّاب، آفة فی وضع الحدیث، ظهر کذبه عند شیوخ الحدیث «1». المنتظم (9/183)، شذرات الذهب (4/26).

652- هشام بن عمّار أبو الولید السلمی المتوفّى (245): فقیه دمشق و خطیبها و محدّثها، قال أبو داود: حدّث بأربعمائة حدیث لا أصل له. شذرات الذهب «2» (2/110).

653- هنّاد بن إبراهیم النسفی: کذّاب، وضّاع، راویة للموضوعات و البلایا، توفّی (465) «3». میزان الاعتدال (3/259)، اللآلئ المصنوعة (2/142، 144).

654- الهیثم بن عبد الغفّار الطائیّ البصری: کذّاب، یضع الحدیث. تاریخ بغداد (14/55)، میزان الاعتدال «4» (3/265).

655- الهیثم بن عدیّ الطائی المتوفّى (207): کذّاب، لیس بشی‏ء، قالت جاریة الهیثم: کان مولای یقوم عامّة اللیل یصلّی فإذا أصبح جلس یکذب، قال فیه أبو نؤاس:

الهیثمُ بن عدیٍّ فی تلوّنِه             فی کلِّ یومٍ له رحلٌ على خشبِ‏

فما یزال أخا حلٍّ و مرتحلٍ             إلى الموالی و أحیاناً إلى العربِ‏

له لسانٌ یزجِّیه لهجوهِمُ             کأنَّه لم یزلْ یُعدى على قشبِ‏

للَّه أنت فما قربى تهمُّ بها             إلّا اجتلبتَ لها الأنسابَ من کثبِ‏

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 437

إذا نسبتَ عدیّا فی بنی ثُعَلِ «1»             فقدِّم الدال قبل العین فی النسبِ‏

تاریخ بغداد (14/52)، میزان الاعتدال (3/265)، نصب الرایة (1/102)، اللآلئ المصنوعة (2/3)، مجمع الزوائد (10/10) «2».