اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

هیچ زن و مرد قریشی، بدتر از تو به دنیا نیاورده اند

متن فارسی

48- معن بن یزید بن اخنس سلمی صحابی که از مجاهدان «بدر» است به معاویه می گوید: «هیچ زن قرشی یی از مردی قرشی شریرتر و بدتر از تو به دنیا نیاورده است» «3».
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 227

متن عربی

48- قال معن بن یزید بن الأخنس السلمی الصحابی ممّن شهد بدراً لمعاویة: ما ولدت قرشیّة من قرشی شرّا منک.

الإصابة (3/450).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 227